Raport z realizacji I etapu projektu 2016

Raport I etapu realizacji projektu pn. „Przestrzeń końca czasu. Cmentarze żydowskie na Huculszczyźnie” już dostępny!

Pierwszy etap realizacji projektu podzielony został na dwie części:

  1. Kwerenda archiwalna, muzealna, instytucjonalna (wyznaczenie obszaru badań terenowych) oraz utworzenie strony internetowej projektu:
    Celem kwerendy było wstępne wyznaczenie obszaru badań terenowych na Ukrainie w regionie Huculszczyzny oraz nawiązanie kontaktów z lokalnymi instytucjami. Dodatkowo utworzona została strona internetowa projektu: www.przestrzenkoncaczasu.pl , dzięki której autorzy projektu mają możliwość informowania o sposobie realizacji jego poszczególnych etapów oraz zamieszczanie zgromadzonej dokumentacji.
  1. Badania terenowe na Ukrainie (Huculszczyzna):
    Badania terenowe w ramach pierwszego etapu realizacji projektu rozpoczęły się konsultacjami muzealno-instytucjonalnymi, które miały miejsce w okresie sierpień-wrzesień 2016. Konsultacje wiązały się z bezpośrednią współpracą m.in. z Lwowskim Muzeum Historycznym oraz z Narodowym Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyji. Dodatkowo przeprowadzone zostały objazdy terenowe na Huculszczyźnie wraz z wywiadami z miejscową ludnością celem dookreślenia miejsc pochówku Żydów na terenie Huculszczyzny oraz lokalizacji zachowanych cmentarzy w tym regionie. W wyniku przeprowadzonych badań dokonane zostało wyznaczenie nekropolii w miejscowościach: Iltsi, Peczeniżyn, Kołomyja, Kuty, Kosowa, Jabłonowa. Udokumentowano stan zachowania dwóch wyznaczonych cmentarzy (Iltsi, Peczeniżyn). Zinwentaryzowanych zostało, w formie elektronicznej, 100 obiektów, dla których stworzono karty, stanowiące początek bazy ewidencyjnej.

Szczegóły dotyczące zinwentaryzowanych obiektów znajdują się w pełnym raporcie (POBIERZ).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *