PROJEKT

„Przestrzeń końca czasu” to wieloetapowy projekt badawczy mający na celu poszerzenie wiedzy na temat stopnia zachowania cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (inwentaryzacja i dokumentacja zachowanych obiektów).

Podstawowym założeniem planowanego zadania jest również stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pozostałej na obszarach należących obecnie do suwerennych państw sąsiadujących z Polską.

Realizacja zadania w kilku etapach ma na celu skompletowanie różnorodnych materiałów pozwalających na stworzenie pełnej dokumentacji stopnia zachowania cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie.

Zadanie zostanie zakończone opracowaniem i wydaniem publikacji, a także wystawą fotograficzną prezentowaną m.in. w Polsce i na Ukrainie.

Projekt „Przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (Ukraina)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

Wiosną 2018 roku rozpoczęła się realizacja III etapu projektu:

Projekt: Przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (Ukraina) etap III,         współfinansowany jest  ze środków finansowych Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce.

Projekt: Przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (Ukraina),  współfinansowany jest  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU/PRIORYTETU (Dziedzictwo kulturowe/Ochrona dziedzictwa kulturowego za  granicą)

mkidn_01_cmyk

Twórcy projektu: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos