2018 rok: etap III

 

Wiosną 2018 rozpoczęliśmy III etapu projektu „Przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (Ukraina)”, który ponownie „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

W bieżącym roku zaplanowaliśmy realizację następujących elementów projektu:

  • kwerendę archiwalną i muzealną (mi.in. w Lwowskim Muzeum Historycznym, Muzeum Etnograficznym i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodowego NAN Ukrainy we Lwowie i Narodowym Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi)
  • kwerendę terenową, dokumentację fotograficzną (sierpień-wrzesień 2018, Huculszczyzna, Ukraina)
  • inwentaryzację z wykorzystaniem odbiorników gps (sierpień-wrzesień 2018, Huculszczyzna, Ukraina)
  • opracowanie kart zachowanych obiektów, uzupełnienie bazy danych (wrzesień-październik 2018)
  • opracowanie i przygotowanie raportu (wrzesień-październik 2018)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *