Rozpoczęcie realizacji projektu!

30 marca 2016 rozpoczęła się realizacja projektu „Przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (Ukraina)”, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

W początkowej fazie realizacji zadania zaplanowano kwerendę archiwalną, kwerendę muzealną, kontakt i ustalenia z partnerami, a także opracowanie metod badawczych.

W okresie od 23 maja do 23 września br. planowana jest kwerenda terenowa, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna i dokonanie pomiarów z wykorzystaniem odbiorników gps.

Po zakończeniu badań terenowych zebrane dane zostaną opracowane.6

Projekt zakończy się 30 listopada br.

Zachęcamy do śledzenia informacji z postępów w realizacji zadania!

Przestrzeń końca czasu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *