Majowa wyprawa na Ukrainę!

Pierwszy wyjazd, w tym roku, na Ukrainę. Wyprawa miała przede wszystkim na celu przeprowadzenie kwerend archiwalnych we lwowskich muzeach.

II etap projektu rozpoczęty!

27 marca 2017 rozpoczęła się realizacja II etapu projektu „Przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (Ukraina)”, który ponownie...